Visie

Doelstellingen

  1. verhoging en continuering van het cultuurklimaat in Princenhage d.m.v. een breed cultuuraanbod
  2. culturele ontmoeting en uitwisseling tussen professionals en amateurs
  3. culturele educatie d.m.v. lessen, workshops, masterclasses e.d.
  4. culturele activiteiten door en voor Princenhagenaars met assistentie van externe professionals
  5. verbinding tussen diverse kunstdisciplines
  6. ondersteuning/stimulering bestaande groeperingen/initiatieven met behoud van zelfstandigheid
  7. (opnieuw) in het leven roepen van culturele (volks)tradities zoals kerstsamenzang, pompoenfeest, driekoningenspel