Beeldende Kunst

De boom van Mondriaan

van concrete naar abstracte kunst

Wat Mondriaan in zijn werk tot uitdrukking wil brengen, zijn de ‘universele verhoudingen’ die volgens hem ten grondslag liggen aan de zichtbare werkelijkheid. Hij verwoordt het zelf zo:

“Het kostte me veel tijd om te ontdekken dat specifieke vormen en natuurlijke kleur subjectieve gevoelssferen opleveren, die de zuivere realiteit aan het zicht onttrekken. De verschijning van natuurlijke vormen verandert, maar de realiteit blijft onveranderlijk.”

Als vervolg op de tentoonstelling Vincent Vincent Vincent in 2015 vindt begin 2018 de tentoonstelling De boom van Mondriaan plaats in de expositieruimte van het nieuwe Princenhaags Museum. Professionele kunstenaars van verschillende discipline worden gevraagd een sequentie te ontwikkelen met als uitgangspunt de boom uit de tuin van oom Cent in Princenhage. In de sequentie moet de ontwikkeling te zien zijn van de concrete boom tot een eigen, artistieke abstractie. Tijdens de tentoonstelling worden de sequenties in hun geheel tentoongesteld, aangevuld met een keuze uit de schetsen, werktekeningen, werkbeschrijvingen, aantekeningen, schema’s, foto’s, films e.d. die tot het beoogde concept hebben geleid.